prawo / law - UWM

5 ss.; id., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3a ed., Napoli, 2006, p. 720;. F. Parente, La persona e l'assetto ...

prawo / law - UWM- Documenti correlati

prawo / law - UWM

http://www.uwm.edu.pl/wstis/publikacje/wp-content/uploads/2017/03/04_Parente_F.pdf

5 ss.; id., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3a ed., Napoli, 2006, p. 720;. F. Parente, La persona e l'assetto ...

Prawo rzymskie. Repetytorium. Pod redakcją naukową Z akamycze ...

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/download/1658/1425/

ko hereditatis petitio spadkobiercy wedle ius civile, ewentualnie ode słać czytelnika na s. ... w Rzymie, problem pluris petitio, postępowanie dowodowe, wyrok.

I. ROZPRAWY Prawo rzymskie w okresie Renesansu i Baroku ...

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/download/15291/15052

rzymskiego, wspólny prawniczemu uniwersum, określany mos italicus (iura docendi), został definitywnie zamknięty w formule zaproponowanej w roku.