חוקת האוניברסיטה - TAU

2 אוקטובר 2018 ... 9.5.2010. (. ) 18.5.2014. (. יו"ר חבר. הנאמנים, הנשיא, יו"ר הוועד המנהל, הרקטור והפרו. -. רקטור יכהנו, מכח תפקידם, בחבר. הנאמנים ובכל אחת מועדות חבר ...

חוקת האוניברסיטה - TAU- Documenti correlati

חוקת האוניברסיטה - TAU

https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/constitution.pdf

2 אוקטובר 2018 ... 9.5.2010. (. ) 18.5.2014. (. יו"ר חבר. הנאמנים, הנשיא, יו"ר הוועד המנהל, הרקטור והפרו. -. רקטור יכהנו, מכח תפקידם, בחבר. הנאמנים ובכל אחת מועדות חבר ...

חוקת האוניברסיטה - אוניברסיטת תל אביב

https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/constitution.pdf

2 אוקטובר 2018 ... מספרם של עובדי אוניברסיטה נוספים שאינם מקרב חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה, לא. יעלה על. חמישה אחוזים. ) 5%. (. מחברי חבר הנאמנים. 9.5. ) 19.5.2009.